Sökning: "Anna Rundström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Rundström.

 1. 1. Varför specialpedagog i förskolan? En studie kring förskollärarnas syn på behovet av specialpedagog i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Lena Rundström; [2012-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på förskollärarnas syn på behov, användning och relevans av specialpedagogiska kunskaper och specialpedagoger i förskolan samt hur förskol-lärare tar tillvara på specialpedagogisk kunskap i nuet. • Under vilka former ges det specialpedagogiska stödet?• Hur ser förskollärarna på behovet av specialpedagogisk kunskap i förskolan?• På vilket sätt anser förskollärarna att den specialpedagogiska kunskapen tas tillvara på i förskolan?• Hur hanterar förskollärarna svårigheter som barn uppvisar. LÄS MER

 2. 2. Pedagogens arbetssituation i en stor barngrupp på ett fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anna-Lena Rundström; Susanne Karlsson; Therés Mossberg; [2006]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER