Sökning: "Anna Söderling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Söderling.

 1. 1. Riktat drömarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Söderling; [2014-08-05]
  Nyckelord :riktat drömarbete; föreställningsförmåga; skådespeleri; robert bosnak; janet sonenberg; doktor glas;

  Sammanfattning : Mitt undersökande masterarbete handlar om Riktat drömarbete. En metod att via skådespelarens intuition och drömmar berika gestaltningsarbetet och förankra det i kroppen. Syftet är att stärka tilliten till den egna föreställningsförmågan och intuitionen. LÄS MER

 2. 2. Bilder, genus och normer : En fallstudie av hur Halmstads bibliotek arbetar med webbpublicerade bilder på sin hemsida.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Söderling; Anna Vallin; [2014]
  Nyckelord :bibliotek; genus; normkritik; bildanalys; barn; ungdomar; stereotyper; webb;

  Sammanfattning : This thesis examines how Halmstad Public Library is using photographs on their web page. In this case study with a gender and norm critical perspective we have conducted a visual semiotic analysis and also done a semi-structured qualitative interview. LÄS MER