Sökning: "Anna Sahlin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anna Sahlin.

 1. 1. ”Talspråk är talspråk, skriftspråk är skriftspråk” : En studie om talspråkliga drag i gymnasieelevers skriftspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Sahlin; Sofia Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Talspråkliga drag; språkriktighet; ungdomsspråk; språkbruk;

  Sammanfattning : The study aims to investigate oral-language features in writing by students at a highschool level. It also aims to examine the use of speech-language between the universitypreparatory and vocational programs. Methods such as questionnaires and text analysiswere used to answer the research questions. LÄS MER

 2. 2. DET OKROSSBARA GLASTAKET I SVENSK POLITIK? En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Axman; Maja Frendin; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gudrun Schyman; Mona Sahlin; Anna Kinberg Batra; kvinnlig politiker; partiledare; porträttering; avgång; könsstereotyper; textanalys; genus; politik; Aftonbladet; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 15 985Nyckelord:Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga partiledare harporträtterats i svensk media i samband med deras avgångar och undersöka om det skett någon förändring över tid ur ett genusperspektiv.Teori: Medielogik, dagordningsteori, framing, genusteori. LÄS MER

 3. 3. APPRAISAL OF DIAMONDS AND GEMSTONES : How to facilitate the separation of natural and synthetic gemstones

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Sahlin; [2018]
  Nyckelord :Desig; designprocess; teknisk design; civilingenjör; produkt design; produkt framtagning;

  Sammanfattning : One major problem in the gemstone industry is that it is difficult to determine whether if a gemstone is natural or synthetic. Natural gemstones are found in the interior of the earth while the synthetic gems are created by people. LÄS MER

 4. 4. Kriget förs någon annanstans : En studie kring coopetition i Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Norrman; Paula Sahlin; [2017]
  Nyckelord :Coopetition; Cooperation; Competition; Sustainability; Real estate sector; Coopetition; Samarbete; Konkurrens; Hållbarhet; Fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Konkurrens och samarbete kan ses som kontraster. Men teorin coopetition menar att dessa kan ske simultant. Studiens syfte är att utöka coopetition-fältet genom att undersöka ett branschforum och hur samarbete och konkurrens kring hållbarhet upplevs av konkurrerande fastighetsbolag. LÄS MER

 5. 5. ”Länge leve vi" - En studie om sambandet mellan hiphop och hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Malmer; Therese Sahlin; [2015-09-07]
  Nyckelord :Hiphop; Hälsa; KASAM; Empowerment; Kultur; Subkultur;

  Sammanfattning : Hiphop är en kultur från USA vars svenska gren vuxit fram under de två senaste decennierna.Det finns studier som visar på såväl negativa som positiva hälsorelaterade konsekvenser avhiphop. LÄS MER