Sökning: "Anna Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Anna Sandberg.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

  Magister-uppsats,

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Patients who suffer from pancreatic cancer are often in great need of care and attention already when they get their diagnosis. The disease has a poor prognosis with a short expected survival. LÄS MER

 2. 2. När klassrummet försvinner : En kvalitativ studie om hur distans- och fjärrundervisning påverkar lärarens professionella ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance learning; professionalization; teacher perspective; student perspective; mapping; influence; effects; high school; ledarskap; distansundervisning; fjärrundervisning; professionalisering; lärarperspektiv; elevperspektiv; kartläggning; påverkan; effekter; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study means to examine and map out teachers' professional leadership and how distance learning has affected the quality of that leadership in the situation of having the physical classroom removed and new practical and social conditions to rule the everyday school life, caused by the global Covid-19 pandemic. To get a more nuanced insight in the different kinds of classrooms, teachings and the leadership that surrounds them I have studied both the teachers and students perspectives on the situation to compare them. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda akut sjuka barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jens Boye; Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Akutmottagning; Sjuksköterska; Prehospital; Ambulans; Barn; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år är barn i åldern 0–18 år i behov av akutsjukvård. Både i den prehospitala vården och på akutmottagningar är barn en sällsynt patientkategori, vilket medför att omhändertagandet av barn ofta upplevs mer utmanande och komplext. LÄS MER

 4. 4. Demokrati i samhällskunskapen : En kvalitativ studie om hur lärare förankrar demokrati i samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Egersand; Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; samhällskunskap; lärare; elever; demokratifostran och styrdokument.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska hur olika faktorer har en betydelse för hur lärare främjar och arbetar med demokrati i samhällskunskapen. Resultatet av studien visar att ämnet demokrati innefattar flera framgångsfaktorer som möjliggör inlärningen av demokrati. LÄS MER

 5. 5. Quantum statistics and the magnetocaloric effect

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Anna Sandberg; [2020]
  Nyckelord :quantum statistics; magnetocaloric effect; magnetocaloric; magnetic cooling; simulation;

  Sammanfattning : Caloric materials show prospect in replacing the function of vaporcompression systems in todays cooling devices, resulting in more energy efficient cooling and eliminating the need for refrigerents which contribute to climate change. This project has focused on magnetocaloric materials, which experience changes in temperature when exposed to magnetic fields. LÄS MER