Sökning: "Anna Sandgren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anna Sandgren.

 1. 1. Specialläraren som förändringsagent : En aktionsforskningsstudie om utvecklingsarbete kopplat till teorin om praktikarkitekturer och kritisk pragmatism.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Karin Sandgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och fördjupa kunskapen om hur speciallärarens roll somskolutvecklare, förändringsagent (Bladini, 1990, s.254), bedrivs och uppfattas av mig somblivande speciallärare. LÄS MER

 2. 2. HEART RATE RECOVERY IN EXHAUSTION DISORDER : quadratic vagal interaction predicting work ability?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Exhaustion disorder; ED; Burnout; Heart rate recovery; HRR; gastrointestinal; work ability; Exhaustion disorder; ED; Burnout; Heart rate recovery; HRR; gastrointestinal; work ability;

  Sammanfattning : Exhaustion disorder (ED) is a Swedish criteria-based medical diagnosis related to burnout, that often requires long term rehabilitation and sick leave. Comorbidity of functional gastrointestinal (GI) problems and ED has been reported and may be mediated by dysregulated vagal function. LÄS MER

 3. 3. Socionomen - den hjälpande handen : En kvalitativ undersökning kring hur yrkesverksamma socion o mer förstår sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Bjurberg; Anna Margaretha Charlotta Engblom; [2018]
  Nyckelord :experiences; personal traits; work tasks; reflexivity; profession role; professional identity; erfarenheter; personliga egenskaper; arbetsuppgifter; reflexivitet; yrkesroll; yrkesidentitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Jessica Bjurberg & Anna Engblom Title: Social Worker – the helping hand A qualitative study how active social workers experience their professional identity. Supervisor: Mikael Sandgren Assesor: Janicke Andersson The purpose of our study was to investigate how active social workers experience their professional identity. LÄS MER

 4. 4. Undergången tur och retur : Ödelagd framtid och främmandegjord samtid i fyra moderna svenska postapokalyptiska fiktionsverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emil Sandgren; [2017]
  Nyckelord :apocalypse; post-apocalypse; postapokalyps; apokalyps; undergång; Ragnarök; domedag; främmandegöring; Lars Wilderäng; Björn Ranelid; Anna-Clara Tidholm; Kalle Dixelius; Kärleken och de sista människorna på jorden; Toffs bok; Skogens historia; Stjärnklart; Stjärnfall; Stjärndamm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inflytelserika kvinnor i musikbranschen : En studie i vad som krävs för att nå inflytelserika positioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Veronica Öye; Julia Ahl; [2014]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; music business; music industry; influence; gender habitus.; Pierre Bourdieu; musikbransch; musikindustri; inflytande; könshabitus.;

  Sammanfattning : I Sveriges musikbransch råder det idag en skev fördelning mellan kvinnor och män på inflytelserika positioner. Den skeva könsfördelningen, där det på de beslutsfattande positionerna syns en tydlig manlig dominans har blivit starkt uppmärksammad de senaste åren, vilket väckt intresset för föreliggande studie. LÄS MER