Sökning: "Anna Sara Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anna Sara Karlsson.

 1. 1. Short-term parking demand - An empirical study conducted in Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josefin Karlsson; Anna-Sara Törnberg; [2016]
  Nyckelord :Korttidsangöring; Short-term parking; Mobility management; Traffic calming measures;

  Sammanfattning : För att öka bland annat trivsel och säkerhet inom ett bostadsområde är det av av stor fördel att anlägga bostadsparkering i utkanten och på sätt minska trafikflödet inom området. En sådan parkeringslösning förutsätter dock att viss markyta inom området avsätts för att kunna ställa upp sin bil under en kortare period för att hämta eller lämna passagerare samt lasta i eller ur gods. LÄS MER

 2. 2. "Sara vill inte att jag sak vara med" : En vetenskaplig eddä om värdegrundsarbete i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fernanda Calace Cardeo; [2015]
  Nyckelord :Preschool; democracy; values; power; norm; peer culture; conflict management; bullying; Förskola; demokrati; värdegrund; makt; normen; kamratkulturer; konflikthantering; mobbning;

  Sammanfattning : Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande arbete mot våld och hot om våld inom socialtjänsten : En kartläggning av chefers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Karlsson; Anna-Sara Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dealing with threats and violence at the workplace is a reality for many social workers, where a majority of them have to face client oriented incidents at least once during their career. Incidents are most commonly expressed as threats and harassments, but can also take place in the form of physical violence. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbete i skolan - med lean som inspiration : Lean-tavla - för röd tråds skull!

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Sara Karlsson; Anna Persson; [2014]
  Nyckelord :Lean; change management; learning; a learning organization; lean-board; implementation; Lean; förändringsarbete; lärande; lärande organisation; lean-tavla; tavelmöten; implementering;

  Sammanfattning : During the middle of the 18th century the development of Toyota Production System, TPS, started in order to streamline the processes. TPS was based on the principles of assembly line production but unlike previous performers Toyota let the manufacturing be constantly affected by demand. LÄS MER

 5. 5. Transfetter från idisslare - och dess inverkan på blodlipidprofilen hos friska män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sophie Berg; Sara Karlsson; [2013-03-08]
  Nyckelord :transfetter; blodlipidprofil;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Trans fatty acids from ruminants - and its effect on blood lipidprofile in healthy men and womenAuthor: Sophie Berg and Sara KarlssonSupervisor: Henriette PhilipsonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 23, 2012BackgroundCardiovascular disease is the most common cause of death in Sweden. It is well known that thereis a link between high consumption of industrial trans fatty acids and cardiovascular disease, buthow natural trans fatty acids affect us remains uncertain. LÄS MER