Sökning: "Anna Scheler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Scheler.

  1. 1. Individuella förmåner : En möjighet till ett mer åtråvärt lojalitetsprogram i hotellbranschen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Marlena Glans; Anna Scheler; [2012]
    Nyckelord :Lojalitetsprogram; Individuella förmåner;

    Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi III – Ekonomistyrning (2FE40E), VT-12     Författare: Marlena Glans och Anna Scheler   Handledare: Petter Boye   Titel: "Individuella förmåner – en möjlighet till ett mer åtråvärt lojalitetsprogram i hotellbranschen" Bakgrund och problemdiskussion: Lojalitetsprogram används av många företag för att bygga kundrelationer genom att belöna frekvent återkommande kunder med förmåner. Inom hotellbranschen erbjuds gäster i dagsläget standardiserade förmåner som baseras på gästens grad av medlemsnivå. LÄS MER