Sökning: "Anna Segerstad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Segerstad.

 1. 1. If it doesn’t spread it’s dead  : En kvalitativ studie över hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden och med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Hoffman; Sandra Ahlinder; [2013]
  Nyckelord :Sociala medier; Entreprenör; Traditionell marknadsföring; Icke-traditionell marknadsföring; Word-of Mouth WOM ; Relationship Marketing RM ; Storytelling; Relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : AbstractTitle: If it doesn’t spread it’s dead - a qualitative study on how young entrepreneurs are positioning themselves in the marketplace and with the help of social media spreading their brand.(If it doesn’t spread it’s dead ­- en kvalitativ studie om hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden, med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke). LÄS MER

 2. 2. Att vara nära men ändå på avstånd : – Relationen mellan revisor och kund

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Erlandsson; Robin Ullbrand; [2010]
  Nyckelord :Relationship; Audit; Independence; Relationship Marketing; Abolishment of statutory audit; Relation; Revision; Oberoende; Relationsmarknadsföring; Revisionspliktens avskaffande;

  Sammanfattning : Titel:Att vara nära men ändå på avståndFörfattare:Anna Erlandsson och Robin UllbrandHandledare:Staffan Hård af SegerstadBakgrund och problem: En relation kan hjälpa företag att knyta sig an kunderna på ett bättre sätt. Värdet som kunden upplever vid köp av en produkt skall inte komma från slutprodukten, utan värdet skapas genom interaktion och samspel mellan leverantör och kund. LÄS MER

 3. 3. Kundinvolverad produktutveckling -hur företag får tillgång till kundernas kunskaper

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Erika Brattström; Anna Wennberg; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; Produktutveckling; kundinvolvering; kunskap; Staffan Hård af Segerstad; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett problem bland många företag är att de utgår ifrån det som teknikerna har utvecklat istället för efter det som marknaden efterfrågar. Nu börjar företag inse vikten av kundernas kunskaper och ett sätt att få tillgång till dessa kunskaper är genom att involvera dem i produktutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BEKÄMPNING AV KONTOKORTSBEDRÄGERIER - Ur e-handlares persepektiv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Segerstad; Liv Bryngelsson; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningÅr 2001 uppgick kontokortsbedrägerier på Internet till 9 miljarder USD, vilket gör det till ettallvarligt ekonomiskt problem för e-handlare.Uppsatsen behandlar området kontokortsbedrägerierinom elektronisk handel och fokus ligger på e-handlarnas perspektiv. LÄS MER