Sökning: "Anna Serrander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Serrander.

 1. 1. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson?Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Serrander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. LÄS MER

 2. 2. Att kunna läsa eller inte kunna läsa? Det är frågan! : Ett arbete om läsförståelse och undervisning i lässtrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Serrander; [2014]
  Nyckelord :reading comprehension; reading strategies; Swedish as a second language; PISA; genre-pedagogy; läsförståelse; lässtrategier; svenska som andraspråk; PISA; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ämnet läsförståelse ur olika perspektiv. Fokus ligger på hur man kan träna upp en god läsförståelse genom att använda olika lässtrategier. LÄS MER