Sökning: "Anna Sjökvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Sjökvist.

  1. 1. Rektorn och skolbiblioteket : uppfattningar om skolbiblioteket

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Anna-Karin Sjökvist; [2004]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe how principals apprehend the school library. In order to respond to this I formulated three questions: How was the improvement of the school libraries carried out in one municipality? Is the school library experienced as a part of the schools organization? How is the use of the school´s library experienced? To be able to answer these questions, for the purpose of this thesis, I have studied relevant literature on school libraries, the school organization and literature on qualitative methods. LÄS MER