Sökning: "Anna Sköldberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Sköldberg.

 1. 1. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER

 2. 2. Idiomekvivalens i tvåspråkiga ordböcker En undersökning av svensk-isländsk och isländsk-svensk lexikografi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Joakim Lilljegren; [2011-07-27]
  Nyckelord :ISLEX; Nordstedts svensk-isländska ordbok; Nordstedts islämdsk-svenska ordbok;

  Sammanfattning : Nordiska språk, avancerad nivåVårterminen 2011Handledare: Emma Sköldberg och Anna Helga Hannesdóttir.... LÄS MER

 3. 3. "Jag tror aldrig man tänker så långt, man bara bläddrar igenom" - niondeklassares möte med tidskrifters skönhetsbilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Anna Lundblad; Karna Winqvist; [2007]
  Nyckelord :skönhetsideal; bilder; källkritik; grundskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om elever i år 9 är kritiskt granskande mot tidskrifters skönhetsbilder. För att dra paralleller mellan elevernas åsikter och föreställningar och det rådande samhället används för studien relevanta delar av följande teorier: socialkonstruktivism, kulturteori, postmodernism, vardagslivets estetisering samt kritisk teori. LÄS MER