Sökning: "Anna Skogbergs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Skogbergs.

  1. 1. Studie av faktorer som påverkar färgtorkningen vid tryckning i arkoffset

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

    Författare :Anna Skogbergs; [2001]
    Nyckelord :Arkoffsetfärg; vegetabilisk tryckfärg; torktid; GRT-instrumentet; torkningsprocess; offset; oxidation; polymerisation och oljeabsorbtion;

    Sammanfattning : Vanliga arkoffsetfärger innehåller pigment, trioglycerid, mineraloljor eller vegetabiliska oljor, naturliga hartser, alkyder och tillsatser såsom torkmedel, antioxidanter och vaxer.Tryckfärger för olika ändamål torkar genom skilda processer. Arkoffsetfärger torkar i två steg. LÄS MER