Sökning: "Anna Stadin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Stadin.

  1. 1. Konsekvenser för avskaffandet utav revisionsplikten : med beaktande utav svartarbete

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Erika Alfredsson; Anna Stadin; [2010]
    Nyckelord :revisionsplikt; svart arbetskraft; oannonserade besök;

    Sammanfattning : Varje år förlorar Sverige cirka 133 miljarder kronor på obeskattade arbetsinkomster i form utav svartarbete och det här beloppet utgör en betydande del utav Sveriges ekonomi.Det finns ett förslag om att revisionsplikten för små aktiebolag skall avskaffas vilket kan komma att vinna laga kraft den första juli år 2010. LÄS MER