Sökning: "Anna Stenkula"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Stenkula.

 1. 1. Strategisk kompetens i provsamtal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Stenkula; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera interaktionsmönster i parsamtal under prov på Sfi kurs C. Mer specifikt har användandet av kommunikativa strategier studerats under hela samtalen samt även i stunder då interaktionen riskerar att fallera. LÄS MER

 2. 2. Rebranding av ett etablerat varumärke - en fiktiv uppdatering av Kiviks musteris visuella identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Beatrice Stenkula; Anna Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För varumärken som har verkat under en längre tid har både omvärlden och den inre strukturen och visionen förändrats. Ett icke uppdaterat varumärke kan därför leda till förvirring över vilken position varumärket innehar, otydliga associationer och att varumärket känns irrelevant. LÄS MER