Sökning: "Anna Stenström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anna Stenström.

 1. 1. NARUTO LOST IN TRANSLATION. En översättningsanalys baserat på yakuwarigoanvändning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emelie Norberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :Japanska; översättningsanalys; yakuwarigo; naruto; manga;

  Sammanfattning : För att förklara översättningstekniker kommer ”seven types of translation techniques”presenterad av Vinay och Darbelnet (1958/1995) i Yoko Hasegawas (2012) bok ”TheRoutledge Course in Japanese Translation” att användas för att visa vilkaöversättningsmetoder som finns och är mest frekventa i översättningen av yakuwarigo iNaruto. För yakuwarigo delen kommer ”Role language and character language” skriven avSatoshi Kinsui och Hiroko Yamakido (2015) användas för att förklara vilka japanskastereotyper som existerar och tillämpas i Naruto. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer gällande tillmatning av nyfödda barn i Sverige : Kvalitativ deskriptiv översikt på kvinnokliniker med förlossningsavdelningar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Richardsson; Alexandra Stenström; [2019]
  Nyckelord :Amning; bröstmjölk; bröstmjölksersättning; hypoglykemi; innehållsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Eriksson; Sofie Stenström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Grön rehabilitering som nytt område inom socialt arbete En undersökande studie om grön rehabilitering, dess metoder och teorier inom området psykisk ohälsa och hur dessa kan beröra det sociala arbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Drake af Hagelsrum; Elsa Stenström; [2015-06-26]
  Nyckelord :Grön rehabilitering; psykisk ohälsa; socialt arbete; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Att använda sig av naturens läkande kraft håller på att ta form som metod i Sverige, medinriktning på dess effekter gällande psykisk ohälsa. Denna studie har med utgångspunkt i enlitteraturöversikt över svensk forskning på området undersökt hur grön rehabilitering definierasoch vilka metoder som inkluderas. LÄS MER

 5. 5. Egenföretagande inom kultursektorn i Arvika : En jämförande undersökning av statlig, regional och kommunal kulturpolitisk syn på egenföretagande verksamhet och hur dessa synsätt skiljer sig från egenföretagarnas uppfattning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, I intend to examine some aspects of the activities of cultural companies in the town of Arvika. The study is qualitative in nature and based on in-depth interviews with self-employed cultural workers, as well as representatives from Arvika municipality. LÄS MER