Sökning: "Anna Stina Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Stina Carlsson.

 1. 1. Att mötas på webben : Hur sociala medier påverkar B2B relationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Carlsson Anna; Rosenqvist Stina; [2010]
  Nyckelord :B2B; Sociala medier; B2B-relationer; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how social media can affect and influence the B2B-relationship. Social media is now a widespread and accepted tool for communication in many B2C-companies; therefore we find it interesting to examine how social media can find its place in the communication mix of B2B-companies. LÄS MER

 2. 2. Logistikens roll i industrialiserat byggande : en fallstudie av

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Stina Carlsson; Anna Nordin; [2008]
  Nyckelord :industrialiserat byggande;

  Sammanfattning : Krav på lägre produktionskostnader, kortare byggtider, felfria produkter och längre garantitider är ständigt aktuella i byggbranschen. Blickarna har de senaste åren vänts mot den traditionella industrin och möjligheterna att dra lärdomar från denna. LÄS MER