Sökning: "Anna Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Anna Strandberg.

 1. 1. Ägarstrukturens betydelse vid annonsering om nyemission : Avvikelseavkastning i svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Nilsson; Strandberg Anna; [2020]
  Nyckelord :nyemission; avvikelseavkastning; familjeföretag; informationsasymmetri; eventstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om familjeägande i aktiebolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm har en påverkan på den finansiella marknadens reaktion vid annonsering om nyemission. Studien omfattar nyemissioner annonserade åren 2015 till 2019. LÄS MER

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Gamification som motivation till ett förändrat konsumtionsbeteende : En studie hur spelmekanismer och spelelement kan användas inom hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Strandberg; Vendela Vlk; [2019]
  Nyckelord :Gamification; gaming mechanisms; gaming element; sustainability; consumption; consumption habits; Gamification; spelmekanismer; spelelement; hållbar utveckling; konsumtion; konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Today, the climate has become an increasingly important question where consumption is one of the main contributing factors to global warming. The climate changes will continue to have a negative impact, not only on the environment but also on people, if nothing is done to reduce the greenhouse gases in the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Physical Literacy : Vägen till ett aktivt liv för barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Bergkvist; Anna Gruffman; Angelica Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Motivation; self-esteem; physical activity; coach; Motivation; Självkänsla; fysisk aktivitet; tränare;

  Sammanfattning : More and more children and adolescents are sedentary, and many do not meet recommended guidelines for physical activity. This is a negative trend when children and young people have a lot to gain from having a broad physical bank. LÄS MER

 5. 5. Läsning för alla : En litteraturstudie om olika metoder för att arbeta medläsförståelse på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Anna Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; Gymnasiet; textsamtal; skriftbearbetning; anpassad undervising; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Tack vare PISA-undersökningarna har läsförståelse hamnat i fokus i och med att resultaten pekar mot att ungdomars läsförståelse har försämrats. För att förbättra läsförståelsen krävs arbetsmetoder som lärare aktivt arbetar med i klassrummet och att undervisningen är anpassad efter elevers olika förutsättningar. LÄS MER