Sökning: "Anna Straube"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Straube.

 1. 1. Domstols riskbedömning - ett alltför stort risktagande? En studie av domstols bedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet vid omvandlingsprövning av livstidsstraff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Straube; [2016]
  Nyckelord :Omvandlingslagen; livstidsstraff; fängelse på livstid; riskbedömning; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By the passing of the Act (2006:45) on conversion of imprisonment for life (OmvL), a new system for the release of a prisoner serving life sentence was created, by enabling an entitlement to apply for conversion after having served ten years of the imprisonment. The adjudicate consists of five conversion criteria, one of which involves an assessment of whether there is a risk of a recidivism into serious crime. LÄS MER

 2. 2. Indicier utom rimligt tvivel? En utredning av indiciebevisning i förhållande till beviskravet utom rimligt tvivel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Straube; [2014]
  Nyckelord :Processrätt; indicier; utom rimligt tvivel; beviskrav; bevisning; mord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen Indicier utom rimligt tvivel?s främsta syfte är att utreda indicier i förhållandet till beviskravet utom rimligt tvivel. Syftet uppfylls genom att med ett rättssäkerhetsperspektiv studera rättstillämparens syn på indiciebevisning, och därigenom utröna dess styrkor och svagheter. LÄS MER