Sökning: "Anna Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Anna Sundberg.

 1. 1. "Det ska inte va så jävla viktigt" : En studie om hur lärarna utformar idrottslektionerna på en gymnasiesärskola för att främja fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Sofie Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; lärare; idrott och hälsa; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : Abstrakt Fysisk aktivitet för individer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en viktig samhällsfråga då studier visat att de är otillräckligt fysiskt aktiva. Idrottslärarna kan vara viktig del av främjandet av fysisk aktivitet för dessa individer. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet inom redovisningsbranschen En kvalitativ studie om hur företagsledare arbetar för att förändra könsmaktsordningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Maria Ormos; Frida Rasmusson; Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av inkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Ulrika Sundberg; [2018]
  Nyckelord :faecesinkontinens; upplevelse; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbades 5526st personer av inkontinens 2017. Inkontinens innebär läckage av urin eller faeces. Urininkontinens kan bero på försvagad bäckenbottenmuskulatur efter till exempel en vaginal förlossning eller kan bero på avflödeshinder i urinröret. LÄS MER

 4. 4. Inspirationsbok : Musik & drama kopplat till förskolans läroplansmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Gillner; Viktoria Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; musik; drama; läroplansmål; inspirationsbok;

  Sammanfattning : Vi vill med detta arbete erbjuda en produkt där sånger, ramsor och dramaövningar utgör innehållet. Vår målgrupp är verksamma inom förskolan, exempelvis barnskötare och förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Strategic actions to regulatory change : How banks adapt to PSD2

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Linder; Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : PSD2 is an EU directive implemented 1st May 2018 that forces banks to share information related to account information and payment initiations to third-party providers. The aim of the directive is mainly to increase integration, effectivity and competition on the European payment market. LÄS MER