Sökning: "Anna Sundell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Sundell.

 1. 1. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 2. 2. Occasionally Organic - A Study of Occasional Consumers of Organic Food in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Tilly; Anna Sundell; [2012]
  Nyckelord :Organic food; Perceived value; Involvement; Occasional consumers; Perceived quality; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis provides insights in the perceived values and the level of involvement associated with buying organic food among occasional organic consumers in Sweden. Methodology: Based on the framework of the actors approach and using an abductive methodological perspective, this thesis has been constructed with a qualitative research strategy, and carried out through in-depth interviews. LÄS MER

 3. 3. Mezzanine - en efterställd fordring: En utredning av rättsliga förutsättningar vid obestånd för fordringsmezzanine

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Linn Hansson; Anna Sundell; [2007]
  Nyckelord :insolvency; intercreditor agreement; mezzanine; priority; subordination;

  Sammanfattning : Mezzanine is a collective term for hybrid instruments on the leverage finance market, offered as an alternative to traditional debt. As a hybrid, mezzanine combines elements of debt and equity financing. Mezzanine appears, in its most common shape, as subordinated to the senior debt, but ranks higher than pure equity. LÄS MER

 4. 4. Narration and Identity - Dealing with social and ideological heterogeneity in the Kefaya Movement

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Sundell; [2006]
  Nyckelord :Narrative; Social Movement; Network; Identity; Egypt; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In authoritarian regimes all over the world, social movements have attracted atten¬tion as loud advocators of political change. Where traditional channels for political opposition are closed, loosely organized networks have paved the way for new strategic coalitions. LÄS MER