Sökning: "Anna Sunesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Sunesson.

 1. 1. Privata utförare i socialtjänsten : Om användandet av socionomer från privata bemanningsföretag i den sociala barnavården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Jacobsson; Anna Sunesson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Three Change Agents' Space of Action: A Case Study at Makerere University in Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Josefin Grahn; Anna Sunesson; [2013]
  Nyckelord :Leadership; Organisational Culture; Organisational Structure; National Culture; Change Agent; Space of Action; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify what possibilities three lecturers, called Change Agents, have to implement the concepts from the training programme “Child Rights, Classroom and School Management” at Makerere University. We have analysed how the three factors leadership, organisational structure and organisational culture have affected their space of action in the implementation process. LÄS MER

 3. 3. Mäns upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt : studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Anna-Stina Voutilainen; Gustaf Sunesson; [2008]
  Nyckelord :myocardial infarction; experience; patient perspective; cooping; hjärtinfarkt; upplevelse; patientperspektiv; bemästring;

  Sammanfattning :  För många personer som drabbas av hjärtinfarkt är det en traumatisk upplevelse och det kan också förekomma problem i dagliga livet lång tid efter infarkten. Syftet med studien var att analysera och beskriva upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt utifrån levd erfarenhet. LÄS MER