Sökning: "Anna Sunnefeldt Nyberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Sunnefeldt Nyberg.

 1. 1. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Larsson; Anna Sunnefeldt Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Human Centered Design; community participation; Khayelitsha; Cape Town; social development; participant observation; landscape architecture; urban planning;

  Sammanfattning : During the last decade the world’s urban population has grown extensively and today more than half of the global population lives in cities. Sub Saharan Africa (SSA) is currently the fastest urbanizing region in the world and the change is concentrated to a few metropolitan areas. LÄS MER

 2. 2. Dagens behov och dåtidens ideal : funktionalistiska bostadsgårdar idag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Sunnefeldt Nyberg; [2012]
  Nyckelord :bostadsgård; funktionalismen; nutid; jämförelse;

  Sammanfattning : Våra städers boendemiljöer bär på en historia och varje inslag är en del av vårt kulturarv. De bidrar till en kulturell och historisk förståelse och till en intressant stadsmiljö. LÄS MER