Sökning: "Anna Tang"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Tang.

 1. 1. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Backround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. LÄS MER

 2. 2. Marketplace lending - A study of the relationship between alternative lenders and commercial banks

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Anna Lindell; Cajsa Sernelin; [2020]
  Nyckelord :Marketplace Lending; FinTech; Consumer Credit; FAS 166 167; P2P lending;

  Sammanfattning : Using a conceptual framework developed by Tang (2019), this paper examines whether Marketplace lending platforms operate as substitutes or complements to bank lending in terms of borrower credit quality and loan size. Employing data on 85,660 loans funded by LendingClub from 2009-2012, we investigate the relative difference in U.S. LÄS MER

 3. 3. Utformning av användarutbildning vid implementering av ERP-system

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anna Tocaj; Fabian Tang; [2020]
  Nyckelord :enterprise resource planning; ERP; användarutbildning; gamification; interaktivt utbildningsmaterial;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning (ERP) system används idag för att sammankoppla företags informationsflöden. Implementering av dessa system har över tid visat sig vara utmanande där bland annat utbildning utgör en viktig del i att detta arbete sker framgångsrikt. LÄS MER