Sökning: "Anna Terning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Terning.

 1. 1. Datorbaserad rapportering av biverkningar och symptom vid cytostatikabehandlad avancerad bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Terning; Anna Ahl; Sofie Söderström; [2009]
  Nyckelord :Chemotheraphy; side effects; symptoms; breast cancer; adversed drug reporting system; Cytostatika; biverkningar; symtom; bröstcancer; datoriserad biverkningsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva symtom och biverkningar som kvinnor med avancerad bröstcancer och cytostatikabehandling rapporterat i ett datoriserat rapporteringssystem före läkarbesök. Undersöka tillfredsställelsen med detta system; se om det finns en skillnad mellan äldre och yngre; undersöka kvinnornas uppfattning om vad som kan förbättras i uppföljningen av symtom/biverkningar samt stödet från läkare. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsprogram i stråkstudier : metoddiskussion och fallstudie på väg 108

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Terning; [2005]
  Nyckelord :gestaltningsprogram; stråkstudie; landskapsanalys; analysmetoder; fallstudie; väg 108;

  Sammanfattning : Detta arbete har gjorts på uppdrag av Vägverket Region Skåne och behandlar framtagandet av en landskapsanalysmetod, som kan användas för gestaltningsprogram i stråkstudier. Stråkstudier görs i ett tidigt skede i vägplaneringsprocessen och utförs för att få ett sammanhang längs ett helt vägstråk inför framtida förändringar. LÄS MER