Sökning: "Anna Thelander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Thelander.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Vad ska du bli när du blir stor? Studie- och yrkesval hos elever på gymnasiets studieförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kristina Adolfsson; Anna Thelander; [2006]
  Nyckelord :eftergymnasiala studier; arbetsmarknad; studieförberedande program; studievägledning; arbete; studie- och yrkesval;

  Sammanfattning : SammanfattningKristina AdolfssonAnna ThelanderVad ska du bli när du blir stor?Maj 2006Det finns många faktorer som påverkar elevers val av yrken och studier. Idetta examensarbete har vi velat ta reda på hur eleverna själva anser sig ha blivit påverkade till detta val. LÄS MER