Sökning: "Anna Thureson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Thureson.

 1. 1. Omvårdnad av patienter med smärta vid misstänkt höftfraktur i akutsjukvård. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Thureson; Jonas Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Hip fracture; nursing; prehospital care; pain and pain relief.; Höftfraktur; omvårdnad; prehospital vård; smärta; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfrakturer ökar i befolkningen i takt med ökande livslängd. Äldre har skörare skelett och höftfrakturer orsakas mestadels av en lindrig fallolycka. Höftfrakturer vållar lidande, patienterna behöver omsorgsfull omvårdnad och adekvat smärtlindring redan prehospitalt. LÄS MER

 2. 2. Revisoryrket under förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; ;

  Författare :Anna Sebenius; Malin Thureson; Camilla Wallin; [2009]
  Nyckelord :Slopad revisionsplikt; revisorns roll; förtroende; förväntningsgap;

  Sammanfattning :   Revisorn har i uppgift att uttala sig om företagets räkenskaper, dessförvaltning samt om företagsledningens arbete. Statens offentliga utredning(2008:32) har arbetat fram ett förslag på hur EU:s fjärde bolagsdirektiv skallimplementeras. LÄS MER