Sökning: "Anna Tuvskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Tuvskog.

  1. 1. Äldres upplevelse av IT och isolering i samband med ACTION- användande

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jasmin Löf; Anna Tuvskog; [2009-08-28]
    Nyckelord :Äldre; IT; isolering; inkludering;

    Sammanfattning : Problemområde: Sverige och Europa står inför det faktum att befolkningen blir allt äldre. Med detta menas att genomsnittsåldern för individen ökar vilket också ger utslag på hela befolkningens genomsnittliga livslängd. LÄS MER