Sökning: "Anna Vögeli"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Vögeli.

 1. 1. Gender diversity and firm performance : A study of how female representation on Board of Directors and Top Management Teams of Swedish listed firms affect financial performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Anna Vögeli; [2021]
  Nyckelord :Women; gender diversity; Board of Directors; Top Management Teams; financial performance; critical mass;

  Sammanfattning : This study investigates if the proportion of women on Board of Directors (BOD) and Top Management Teams (TMT) in Swedish listed firms affect the financial performance. Using a sample of 1,432 firm-year observations for firms listed at Nasdaq Stockholm during the years 2012-2019, the study estimates multiple regressions to investigate the association between proportion of women on BODs and TMTs and firms’ financial performance, measured as ROA, ROE and Tobin’s Q. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och prestation : En studie om hur andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar den finansiella prestationen hos svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ljungzell; Anna Vögeli; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; könsdiversifiering; kritisk massa; styrelse; bolagsstorlek; finansiell prestation.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska, börsnoterade bolag påverkar företags finansiella prestation och om detta skiljer sig med hänsyn till bolagsstorlek. Studien använder sig av data från bolag noterade vid Stockholmsbörsen mellan år 2014–2017. LÄS MER