Sökning: "Anna Valman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Valman.

 1. 1. Resilient design for the extended Välen-Frölunda Valley

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Valman; [2013]
  Nyckelord :resilience thinking; systems thinking; resilient cities; landscape architecture; metaphor; site interpretation; site alteration; dynamics; working knowledge; trans-areal studies;

  Sammanfattning : The global concern for sustainability and for issues connected to climate change engages a vast group of professions and fields of science. As cities worldwide are growing due to a great relocation of people, ecology research has partly shifted its focus towards urban conditions and development. LÄS MER

 2. 2. Kontextbeskrivningar eller komplexa och angelägna situationer - en studie i samtida beskrivningar av landskapsarkitektens kontext

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Anna Valman; [2012]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; kontext; kontextbeskrivningar; angelägenheter; problem; etik; begrepp;

  Sammanfattning : Landskaparkitekturen kan beskrivas som ett brett och tvärvetenskapligt område. Det går dock ändå att tala om specifika landskapsarkitektoniska förhållningssätt, något som formuleras inom utbildningarna, olika debattforum, genom facklitteratur, facktidskrifter och genom praktiken självt. LÄS MER