Sökning: "Anna Wåhlin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Wåhlin.

 1. 1. Så kommer vi ihåg friluftslivet från skolåren : Idrottlärarstudenters uppfattning av undervisningen i friluftsliv från deras skolår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anna Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :Outdoor life; Outdoor education; Engströms Logiker; Experience; belonging; PE Students; Friluftsliv; Skolans friluftsliv; Engströms Logiker; Upplevelser; Gemenskap; Idrottslärarstudenter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka hur bilden och aktiveringen av friluftsliv ser ut hos dagens förstaårsstudenter vid idrottslärarprogrammen i Sverige och hur de upplevt sin egen friluftsundervisning under åren i skolan. Frågeställningarna som undersöks i studien är: Hur ser förstaårsstudenter på sitt eget friluftsliv? Vilka minnen har förstaårets idrottslärarstudenter av friluftsundervisningen från ungdomsskolan? Vilka drivkrafter påverkar lärande och utövande av friluftsliv för idrottlärarstudenter? Metod Studien har genomförts på förstaårsstudenter vid de nationella utbildningarna till idrottslärare. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i självskattad kommunikation mellan dam- och herrhandbollsspelare samt dess korrelation till upplevd lagsammanhållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sammanhållning; kommunikation; lagidrott; handboll; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Denna studie undersöker huruvida kommunikationen skiljer sig mellan dam- och herrhandbollsspelare (N=140, NDam=69, NHerr=71) samt om det finns några korrelationer mellan kommunikation och den upplevda sammanhållningen mellan handbollsspelare. Frågeställningarna som prövas är : 1) Finns det några skillnader mellan dam- och herrhandbollsspelare i hur deras interna kommunikation i laget upplevs? 2a) Finns det någon korrelation mellan den interna kommunikationen och sammanhållningen hos handbollsspelare? 2b) Om det finns en korrelation mellan kommunikationen och sammanhållningen, skiljer sig korrelationen mellan manliga och kvinnliga handbollsspelare? Metod Dataunderlaget i studien är framtaget genom en kvantitativ enkätstudie som är sammansatt av två validerade enkäter, Scale of Effective Communication in Team Sports – SECTS-2 och Group Environment Qusetionnaire – GEQ. LÄS MER

 3. 3. Övergången mellan årskurs 3 och 4 : framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Continuity; interaction; language vulnerability; participation; special education teacher; transitions; transition competence; Delaktighet; kontinuitet; samverkan; speciallärare specialpedagog; språklig sårbarhet; transitioner övergångskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap kring framgångsfaktorer samt utvecklingsområden gällande övergången mellan årskurs 3 och 4 för elever i språklig sårbarhet. Bakgrunden till studien är min egen erfarenhet kring den utmaning som elever i någon form av språklig sårbarhet hamnar i under denna övergång. LÄS MER

 4. 4. Samtal som metod - En studie om samtalsgrupper som utvecklingsmetod i en svensk skolkontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Bernhardsson Wåhlin; Madeleine Lindal; [2014]
  Nyckelord :samtalsgrupper; kollegialt lärande; Bedömning för lärande; implementeringsarbete; samtalsledare; skola; Facilitator; formative assessment; implementation; Teacher Learning Communities TLC ; School; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande psykologexamensuppsats kombinerades kvalitativa och kvantitativa metoder i syfte att explorativt undersöka innehållet i pedagogers samtalsgrupper samt för att utforska samtalsledarens roll. Studien utformades i samråd med utbildningsförvaltningen i den studerade kommunen. LÄS MER

 5. 5. Migrationspolitik och xenofobi : En studie av emigranters och flyktingars rättigheter i Grekland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Wåhlin Antoniadis; [2013]
  Nyckelord :Human rights; Irregular migration; Racism; Nationalism; Globalization;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study is to examine how Greece’s migration system functions and how immigration and asylum policies manifest themselves during the countries current severe economic crisis. More precisely, examining how the regulatory framework and policies regarding refugees' and migrant situation effects practical implementation. LÄS MER