Sökning: "Anna Wångelid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Wångelid.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med patienter med afasi till följd av stroke : litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Malin Tiger Axelsson; Anna Wångelid; [2011]
    Nyckelord :Stroke Afasi sjuksköterska kommunikation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER