Sökning: "Anna Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Anna Wallin.

 1. 1. Life skills education: Reducing sexual risk behaviour among young women in South Africa? Analysing the effect of life skills education on life skills knowledge, sexual risk behaviour and HIV prevalence

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sandra Jaballah; Anna Wallin; [2020-06-29]
  Nyckelord :AIDS; Behavioural Health; HIV; Life skills education; Life skills knowledge; Sexual risk behaviour; South Africa;

  Sammanfattning : South Africa is considered to be the epicentre of the HIV pandemic and its women are disproportionally affected by the disease. A key strategy to prevent and mitigate the spread of HIV infection is the implementation of life skills education in all primary and secondary schools. LÄS MER

 2. 2. The competition within the walls : a qualitative study about how customers reason regarding their brand choice

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Wallin; Anna Lindborg; [2020]
  Nyckelord :Private label; national brand; store layout; customer behavior; brand equity;

  Sammanfattning : As private labels have developed and increased in recent years, customers’ options have grown. The purpose of this qualitative study is to explore how customers reason when they choose a brand in a Swedish sportswear store, which offers both private labels and national brands. LÄS MER

 3. 3. Hur bör en lokal folkhälsopolicy utformas och implementeras? : Kommunanställdas uppfattningar om en lokal folkhälsoplan i Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Wallin Anna; [2020]
  Nyckelord :Folkhälsoplan; folkhälsoarbete på lokal nivå; folkhälsopolitiskt arbete; styrning;

  Sammanfattning : Folkhälsoarbete är det arbete som görs i syfte att främja hälsa samt förebygga sjukdom och skada. Folkhälsoarbete sker på både internationell, nationell och lokal nivå. Sveriges kommuner är folkhälsoarbetets nyckelaktörer på lokal nivå och har möjlighet att påverka befolkningens hälsa genom de olika sektorerna. LÄS MER

 4. 4. Behandlingsmetoder för män som utövar våld mot kvinnor i nära relation. En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Johansson; Anna Wallin; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Mäns våld mot kvinnor; Behandlingsmetoder; Behandlingsprogram; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett utbrett problem i världen och även i Sverige. Trots detta är det i Sverige idag till största del Kriminalvården som erbjuder behandling till dessa män på ett kunskapsbaserat och tydligt teoretiskt underbyggt sätt. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med oralt intuberade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Thérése Karlsson; Anna Wallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER