Sökning: "Anna Weiler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Weiler.

 1. 1. Företagskultur ur ett Ledar-och Medarbetarperspektiv - en studie av två säljbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Sköld; Pauline Weiler; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : How is the organizational culture perceived by leaders and employees'? Does the employees'opinion differ from the view applied from the top by the leaders?In a world with increasingly harsh business climate and expectations from consumers and external stakeholders, companies have a lot to live up to in order to keep a strong position in themarket. The company is expected to convey what they stand for and the values they work towards. LÄS MER

 2. 2. En innehållsanalys av VD-ordet i kontrast till årsredovisningens övriga delar

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Achim Lang; Kristofer Weiler; Anna-Maria Wiaderny; [2008-09-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Användare av årsredovisning, ställer krav på korrekt information för att vidare kunna fatta adekvata beslut. Årsredovisningen utgörs av en reglerad del – International Financial Reporting Standard (IFRS), samt en frivillig del, VD-ordet, som inte är reglerad. LÄS MER