Sökning: "Anna Welin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Welin.

 1. 1. Samhällets utvalda föräldrar - En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Welin; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; barn i dygnsvård; existentialismen; familjehem; familjehemsvård; föräldraförmåga; känsla av sammanhang; attachment theory; existentialism; foster care; foster home; parenting; sense of context; children in day care;

  Sammanfattning : SAMHÄLLETS UTVALDA FÖRÄLDRAR EN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE DET LÄMPLIGA FAMILJEHEMMET ANNA WELIN Welin, A. Samhällets utvalda föräldrar. En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. "Minimal Solidarism" : Post-Cold War responses to humanitarian crisis

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anna Fridh Welin; [2005]
  Nyckelord :Solidarism; minimal solidarism; human rights; humanitarian intervention; international society; post-Cold War; normative shift; international relations; international community; humanitarianism.;

  Sammanfattning : The issue of humanitarian intervention presents a perennial conundrum and is one of the hottest topics in contemporary international relations. It contains aspects of both idealism and realism and is largely an issue born out of the end of the Cold War. LÄS MER

 3. 3. Krissamtal med barn som bevittnat våld mot anknytningsperson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anna Isaksson; Åsa Welin; [2003]
  Nyckelord :Barn och våld; Psykiska trauman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER