Sökning: "Anna Wennesjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Wennesjö.

  1. 1. Drömmen om ett liv i Thailand : Skapandet av svensk identitet och infrastruktur på Phuket

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Anna Wennesjö; [2013]
    Nyckelord :Livsstilsmigration; pensionärsmigration; transnationalism; identitet; infrastruktur; Thailand; Phuket;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att identifiera livsstilsmigranters identitetsskapande och skapandet av infrastruktur genom att analysera migrationsprocessen och det vardagliga livet på destinationen. Fokus ligger på svenska livsstilsmigranter som är antingen permanent boende, återvändare, säsongsmigranter eller ambulerande besökare på Phuket. LÄS MER