Sökning: "Anna Wernerliv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Wernerliv.

  1. 1. Familjens närvaro vid återupplivning : En litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

    Författare :Anna Wernerliv; Sofia Pihlblad; [2014]
    Nyckelord :Family Presence; Family support person; Guidelines for cardiopulmonary resuscitation; Nurses’ experiences; Resuscitation.;

    Sammanfattning : Background:The new guidelines for cardiopulmonary resuscitation states that the family should be given the opportunity to be present at the resuscitation of a close relative. A cardiac arrest is an emotional experience for the family. In addition to being part of the resuscitation effort, the nurse also needs to take care of the family. LÄS MER