Sökning: "Anna Westberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Westberg.

 1. 1. Dröjsmålstalan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

  Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med en permanent stomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Anna Westberg; Sultana Alamgir; [2016]
  Nyckelord :Adults; body image; experience; nursing care; permanent ostomy;

  Sammanfattning : Background: Ostomy surgery refers to surgical procedures that reroute the elimination process of the bowel and alters the usual form of elimination. There are different reasons why a person gets a ostomy, depending on the reason for the surgery. The number of persons living with ostomys in Sweden is unknown. LÄS MER

 3. 3. Collective Communication

  M1-uppsats,

  Författare :Emma Bäckman; Anna Westberg; [2016]
  Nyckelord :Offentligt konstverk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Collective Communication

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Bäckman; Anna Westberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Collective Communication är ett examensarbete som har gjorts i samarbete med examensarbetets uppdragsgivare, konstnären och arkitekten Robert Hais. Roberts vision varatt skapa ett offentligt konstverk för att belysa alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet, läggning etcetera, samt att belysa vikten av att prata med varandra i verkligheten och inte enbart via sms, facebook, snapchat och andra sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Epifanins betydelse för min novellkonst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anna Westberg; [2013]
  Nyckelord :epifani; noveller; novellkonst;

  Sammanfattning : Epiphany is a significant feature for a certain kind of short stories. In this essay Anna Westberg studies its importance for her short story writings in comparison to Alice Munro, one of the short story most prominent authors. The analysis is supported by a brief overview of the history of the short story and its development. . LÄS MER