Sökning: "Anna Westermark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Westermark.

 1. 1. När konsumenter till följd av den digitala utvecklingen kommer nära musiken : En studie om samskapande av värde mellan marknadsledande skivbolag i Sverige och konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Westermark; Linnea Torstensson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att finna vilka motiv skivbolag i Sverige har för att låta konsumenter komma nära musiken. Mot bakgrund av att uttrycket “att låta konsumenter komma nära musiken” genom våra antaganden syftar till att belysa hur skivbolag arbetar för att bemöta och anpassa sig till konsumenters ökade inflytande över musikkonsumtion, konkretiseras syftet med tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Införandet av mobil CT på en neurointensivvårdsavdelning : Erfarenheter och upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Högberg; Margareta Westermark; [2011]
  Nyckelord :Mobil CT; neurointensive care; intrahospital transport; nurse; radiographer; experience; Mobil CT; intrahospitala transporter; neurointensivvård; sjuksköterska; röntgensjuksköterska; erfarenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Att ur ett intensivvårds- och röntgensjuksköterskeperspektivbeskriva och jämföra upplevelser och erfarenheter av att utföra CT-hjärna på enneurointensivvårdsavdelning. Metod: En deskriptiv intervjustudie medkvalitativ design användes, där åtta sjuksköterskor inom professionernaröntgen- och intensivvård deltog. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Arlövsgården

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna-Maria Ejrup; Arvid Samuelsson; Simon Vestergaard; Daniel Westermark; [2004]
  Nyckelord :Fire Safety Evaluation; nursing homes; human safety; egress; CFAST; ERM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a part of a mandatory course within the engineering programme in Fire Safety at Lund University. The objective of the report is to conduct a fire safety evaluation of the senior citizen nursing home Arlövsgården in the rural district of Burlöv. LÄS MER