Sökning: "Anna Westin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anna Westin.

 1. 1. Välkommen till den svenska grundskolan : En studie om specialpedagogens arbete kring organiserandet av nyanlända elever i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Westin; Pernilla Gafvelin; [2020]
  Nyckelord :hinder och möjligheter; inkludering; mottagande av nyanlända elever; språkfrämjande arbetssätt; undervisning för nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa ny kunskap om vad som händer när nyanlända elever börjar i den svenska grundskolan. Mer specifikt identifierar, undersöker och analyserar vi hinder och möjligheter på skol-, grupp- och individnivå i det specialpedagogiska arbetet med nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Begreppens betydelse för förståelsen : Lärares arbete med ämnesspecifika begrepp i SO-ämnena i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Westin; Cecilia Bogmer; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk; språkfrämjande arbete; ordförråd; extra anpassningar; språklig sårbarhet; interaktion; kontextualisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers work with subject-specific concepts in fourth grade social science classes, what challenges they meet, what methods they use and what additional adjustments they make for students with language difficulties. We conducted semi-structured interviews with four primary school teachers and observed twelve lessons in total. LÄS MER

 3. 3. Socialt nätverk och mäns våld mot kvinnor : om betydelsen av våldsutsatta kvinnors sociala nätverk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Westin; Anna Marklund; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relation; socialt nätverk; stöd; betydelse;

  Sammanfattning : Våld i nära relation är ett stort samhälleligt problem. Både kvinnor och män utsätts för våld men kvinnor drabbas i större utsträckning av våld av allvarlig karaktär. En av mannens strategier för att kontrollera kvinnan är att isolera henne från omvärlden. LÄS MER

 4. 4. Självbestämmandets gränser : När brukarens självbestämmanderätt krockar med personalens diskrimineringsskydd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Westin; [2018]
  Nyckelord :Self-determination; discrimination; ethnicity; personal assistance;

  Sammanfattning : The inspiration for this essay started with my own experience of an issue within personal assistance. I witnessed a situation where a user expressed a reluctance to receive support from personal assistants with another ethnicity. LÄS MER

 5. 5. Different recipient designs with dialogue partners : An experimental comparison between a Chatbot and a Human communication partner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Anna Westin; [2018]
  Nyckelord :chatbot; recipient designs; dialogue; diapix;

  Sammanfattning : Chatbots are becoming more common in modern society, but there are almost no studies that explore both the differences and causes that divides human communication from communication with a chatbot. The aim of this thesis was to explore different recipient design people take when communicating with a human and a chatbot. LÄS MER