Sökning: "Anna Wickström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Wickström.

 1. 1. När hem blir till museum - atmosfärer för en patisk estetik. Axel Munthes Villa San Michele & Jacques d'Adelswärd Fersens Villa Lysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Anna Wickström; [2021]
  Nyckelord :Pathic aesthetics; phenomenology; atmospheres; felt-body; Capri; Anacapri; Italy; Axel Munthe; Villa San Michele; Jacques d’Adelswärd Fersen; Villa Lysis; Villa Fersen; architecture; museums; homes; turn-of-the-century homes; writers; The Story of San Michele.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Villa San Michele and Villa Lysis, formerly homes to Swedish doctor Axel Munthe and baron Jacques d’Adelswärd Fersen, now stand as two museums in Capri, Italy. The essay investigates their current state through a phenomenological tour, complying with Tonino Grifferos’s theory of a neo-phenomenological and philosophic “pathic aesthetic”. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsförståelse för elever i grundsärskolan : metoder som används av pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marie Samelius Wickström; Anna Helenefors; [2016]
  Nyckelord :Grundsärskola; utvecklingsstörning; läsförståelse; metoder; information- och kommunikationsteknik; svenska som andraspråk; annat modersmål än svenska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från tro till handling : ”Vi börjar varje dag med att tala med Jesus här inne i bönen, sedan går vi ut på gatan för att möta honom”

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joel Wickström; Anna Brenning; [2011]
  Nyckelord :Church; Faith; Social work; Kyrka; Tro; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Vår startpunkt inför denna c-uppsats var att vi hört talas om personer som arbetar med socialt arbete inom kristna organisationer. S:ta Clara kyrka kom i fokus. LÄS MER