Sökning: "Anna Wigren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Wigren.

 1. 1. Automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Wigren; Frida Stender; [2018]
  Nyckelord :accounting; information technology; digitalization; automatization; automation; digital revolution; organizational change; accounting profession; accounting information; redovisning; redovisningsbranschen; automatisering; digitalisering; informationsteknologi; teknik; organisationsförändring; redovisningskonsult;

  Sammanfattning : Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. LÄS MER

 2. 2. A Study on Condition-Based Maintenance with Applications to Industrial Vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Anna Wigren; [2017]
  Nyckelord :Condition-Based Maintenance;

  Sammanfattning : The company CrossControl develops display computers for control systems in industrial vehicles which operate in rough environments. Currently, the system can detect and diagnose different faults but CrossControl would also like to predict upcoming failures by using Condition-Based Maintenance (CBM). LÄS MER

 3. 3. Grafiskt gränssnitt till databas med val- och delfinljud

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Amanda Nordhamn; Anna Wigren; Jonas Eriksson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Psykologiska konsekvenser hos kvinnor som genomgått en Gastric bypass-operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Wigren; Anna Östlund; [2010]
  Nyckelord :Gastric bypass; kognitiv dissonans; övervikt; självbild; kvalitativ;

  Sammanfattning : Enligt WHO är övervikt en global epidemi. Gastric bypass-operationer för viktminskning blir vanligare. Syftet med studien var att undersöka psykologiska aspekter och konsekvenser av att genomgå en Gastric bypass-operation. Åtta intervjuer utfördes och analyserades med Grundad teori. LÄS MER

 5. 5. Tala är guld? : Om utrymmet för deliberativa samtal i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna-Maria von Stedingk Wigren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med uppsatsen var att utifrån en utredning av vad begreppen deliberation och demokrati kan betyda i ett skolperspektiv undersöka vilka öppningar, efterfråganden och eventuella hinder för användningen av deliberation i undervisningen som kunde finnas i grundskolans styrdokument. Frågorna som låg till grund för att besvara syftet rörde vad deliberation och demokrati kan betyda i en utbildningssituation, vad begreppen har med varandra att göra och om man kan spåra innehållet i begreppen i grundskolans styrdokument. LÄS MER