Sökning: "Anna Wik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Wik.

 1. 1. Markförändringsanalys över Karlstad mellan åren 2002 och 2015 : En studie baserad på Landsat 7/8 data och bilddifferentiering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Wik; [2018]
  Nyckelord :Land change detection; image differencing; markförändringsanalys Karlstad; ekosystemtjänster; Landsat 7 8; bilddifferentiering;

  Sammanfattning : Karlstads vision är att bli en kommun med 100 000 invånare till år 2031. För att kommunen ska nå målet innebär det att fler bostäder behöver byggas. Det innebär att det kommer bli markanvändningsförändringar inom Karlstadskommun. Den urbana miljön bör påverkats när antalet invånare i Karlstad ökar. LÄS MER

 2. 2. Från jord till bord med cyberord - om sociala medier i en traditionell bransch

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malou Wik Yeung; Anna Andersson; [2010]
  Nyckelord :livsmedelsindustrin; socialnomics; strategi; marknadskommunikation; sociala medier; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Undersökningen avser att klarlägga fenomenet sociala medier ur ett företagsperspektiv och studera de drivkrafter och mönster som identifieras. Vi undersöker hur företag som inte är sprungna ur IT-kulturen använder sociala medier för kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Skapande lärande : dramapedagogik i teaterutbildning

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Wik; [2009]
  Nyckelord :Pedagogik; drama; dramapedagogik; skapande; lärande; upplevelse; publik; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på dramapedagogikens användningsområde för lärandet och studerar dess tillämpbarhet i en tänkt teaterutbildning. Två väl ansedda pedagoger; Maria Winton och Peter ”Peppe” Östensson har i intervju delat med sig av sina visioner kring en teaterutbildning, vilken ligger till grund för studiens empiriska material. LÄS MER