Sökning: "Anna Wingren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Wingren.

 1. 1. Elevers motivation i matematik genom det kooperativa lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Wingren; Erika Norling; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur kooperativt lärande kan påverka elevers resonemang inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Wingren; Erika Norling; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; Mathematics; Reasoning ability; Students;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt behandlas forskningsfrågan hur det kooperativa lärandet kan påverka elevers resonemangsförmåga inom ämnet matematik. Studiens underlag bygger på vetenskapliga artiklar samt Grundbok i kooperativt lärande skriven av Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017. LÄS MER