Sökning: "Anna danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Anna danielsson.

 1. 1. En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag : varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Anna Danielsson; Ebba Kronberg; [2022]
  Nyckelord :Generationsskifte; överlåtelseformer; företagsformer; share-farming; kooperativ; delägarskap; unga lantbrukare;

  Sammanfattning : I Sverige och övriga Europa domineras lantbruksföretag av en åldrande lantbrukarkår, där 33 % av lantbrukarna 65 år eller äldre. Generationsskiften på gårdar har en förmåga att skjutas på men, det är en process som förr eller senare måste ske och desto tidigare processen påbörjas desto lättare blir processen. LÄS MER

 2. 2. Medveten om trauma : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda psykiskt trauma hos patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Anna Danielsson; Karl Johansson; [2022]
  Nyckelord :Trauma; nursing care; experience; forensic nursing; trauma-informed care; Trauma; omvårdnad; erfarenhet; rättspsykiatrisk omvårdnad; traumamedveten omvårdnad;

  Sammanfattning : Psykiskt trauma är vanligt hos patienter inom rättspsykiatrisk vård. Det finns idag effektiva metoder som traumamedveten omvårdnad för att vårda trauma. Det saknas forskning om hur sjuksköterskor inom denna vårdkontext upplever arbetet med trauma. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar anställdas regelföljande inom informationssäkerhet? : En litteraturstudie som kartlägger och undersöker samband mellan aspekterna motivation, medvetenhet, utbildning och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anna Svensson; Malin Malmgren; Ellinor Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Blir du bättre om jag säger att du är bra? : En studie om muntlig feedbacks inverkan på ryttares inre motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; Interest joy; Perceived competence; Pressure tension; Effort; Intrinsic motivation inventory; Feedback; Riders; Inre motivation; Intresse glädje; Upplevd kompetens; Press anspänning; Ansträngning; Intrinsic motivation inventory; Feedback; Ryttare;

  Sammanfattning : Det är av stort intresse för lärare och tränare att öka elevers inre motivation. Det finns flera studier av hur feedback påverkar den inre motivationen inom olika områden men motsvarande studie för ryttare saknas. Ridundervisning innefattar tre individer – tränare, ryttare och häst. LÄS MER

 5. 5. Humanitarian aid : A qualitative study of the ethical reasoning behind the allocation from the perspective of five Swedish-based organizations

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Jennelié Danielsson; Anna-Maria Polasek; [2020]
  Nyckelord :Humanitarian aid; humanitarian principles; ethics; NGOs; aid allocation; aid donors;

  Sammanfattning : The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols aim to protect those people who are not “participating in the hostilities” of war, such as “civilians, health workers and aid workers” and are the pillar of humanitarian law (International Committee of the Red Cross, 2010). The humanitarian principles including humanity, neutrality, independence and impartiality, are based on the international humanitarian law and committed to by all member states of the European Union (European Commission, 2019). LÄS MER