Sökning: "Anna eriksson växjö"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna eriksson växjö.

 1. 1. Att bli utredd och bedömd : Adoptivföräldrars upplevelser av medgivandeutredningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Emelie Eliasson; Anna Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Adoption; Medgivandeutredning; Adoptivföräldrar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Familjebildning är för många personer en central del av livet. Att bli adoptivföräldrar innebär en annorlunda process jämfört med det biologiska föräldraskapet. För att bli adoptivföräldrar måste man genomgå en utredning. LÄS MER

 2. 2. Vad är matematik i förskolan : En studie om barns och lärares tankar om begreppet matematik

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Ulrika Eriksson; Anna Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Föskola; Matematik; Förhållningssätt; Barn; Lärare;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att med hjälp av intervjuer få mer kunskap om barns och lärares tankar och uppfattningar kring matematik och jämföra om dessa stämmer överens med varandra. Vi ville också ta reda på hur lärarna upplever att de synliggör matematiken i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Good cop - bad cop? : - en jämförelse i ilska och aggression hos polisstudenter och universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Anna Petersson Max; Evelina Eriksson; [2007]
  Nyckelord :anger; aggression; police academy students; gender;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to compare the levels of anger and aggression between male and female Police Academy students (N=106) and male university students (N=100), using 2 psychometric anger instruments; Novaco Anger Scale-1998-S (NAS-1998-S) and Aggression Questionnaire-S (AQ-S). Another aim was to examine if there was a difference in anger and aggression between male and female Police Academy students. LÄS MER

 4. 4. Co-operation between different units to make the purchasing process of indirect material more effective

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anna Eriksson; Marcus Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Purchase; Communication; Cooperation; Indirect material; Inköp; Kommunikation; Samverkan; Indirekt material;

  Sammanfattning : Organisations must change in order to be able to follow the expansion in the world and be competitive along with other organisations at the global market. To successfully efficient the organisations reduce their purchasing costs for material and products. One way to reduce the purchasing costs is to centralise all purchases in an organisation. LÄS MER

 5. 5. Spegel, spegel på väggen där: : En studie kring balladens textliga funktion i kvinnliga traditionsbärares liv under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Christina Henriksson; Emma Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Keywords: medieval ballad; women; carrier of tradition; nineteenth century; Lisa och Nedervåld; Harpans kraft; Stolts Margareta; Anna Ehrenström; Catarina Andersdotter; Johanna Gustafva Angel; Wendela Hebbe; Gunnar Olof Hyltén-Cavallius; Styvmodern;

  Sammanfattning : Emma Eriksson and Christina Henriksson: Mirror mirror on the wall: A study on how ballad texts reflect women as carriers of tradition in nineteenth century Sweden, Växjö: Musikvetenskap C, 10 p 2005.The aim of this essay is to analyze relations between ballad texts and the lives of female carriers of tradition in nineteenth century Sweden. LÄS MER