Sökning: "Anna hellqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna hellqvist.

 1. 1. Kroppar i rörelse. En livsvärldsstudie om samspel och kommunikation i en grupp på gymnasiesärskolans individuella program

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Hellqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Samspel, kommunikation, livsvärldsfenomenologi, levd kropp, horisontbegreppet, gymnasiesärskola, flerfunktionshinderAbstractSyfte: Innevarande studie har närmat sig en specifik grupp personal och elever på en gymnasiesärskolas individuella program. Forskningsintresset utgörs av frågor om samspel och kommunikation med fokus på personalgruppens agerande. LÄS MER

 2. 2. Learning from lessons learned, How to preserve knowledge and improve relations to decrease additional costs and quality defects in new housing projects

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Mikaela Landin Hellqvist; Anna Wetterberg; [2016]
  Nyckelord :byggbranschen; entreprenörsrelationer; gemensamt lärande; kunskapshantering; lärande nätverk; störningar i byggprojekt; tillfälliga projektorganisationer; lärdomar;

  Sammanfattning : The construction of new housing depends on a wide range of different actors. Well-functioning relations are vital for project success despite this, challenges concerning relations are often overlooked for the sake of financial results. LÄS MER

 3. 3. Hot mot socialtjänsen : - en kvalitativ studie med fokus på förebyggande och uppföljande arbete kring hot kopplat till arbetsplatsen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Boltenstål; Emelie Hellqvist Fjällman; [2016]
  Nyckelord :threat; social services; social workers; prevention; follow up work; experience; hot; socialtjänsten; socialsekreterare; förebyggande; uppföljning; upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how social services handles and experiences threats in the workplace with focus on prevention and how follow up work is conducted. Data collection involved six qualitative interviews with four social workers and two unit managers. LÄS MER

 4. 4. “Alla följer och alla ‘likear’” : En kvalitativ studie om hur Instagramanvändning hos företag påverkar dess anställda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Anna Linde; Josefin Hellqvist; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; Instagram; företagskultur; intervjuer; researrangör; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : This study aims to examine how a businesses' use of the social media platform Instagram can affect the way their employees perceive their own ability to contribute within the business and interact with colleagues, which may affect the companies organizational culture. This study has been conducted through empirical research collected from interviews held with employees of a travel agency which actively uses Instagram. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens betydelse för elevers språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping;

  Författare :Anna Friberg; Amanda Hellqvist; [2015]
  Nyckelord :högläsning; F-3; läsförståelse; ordförråd; språkets struktur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER