Sökning: "Anna kvist"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna kvist.

 1. 1. MOTIVATION OCH PRESTATION HOS SPRÅKVALSELEVER : En enkätstudie i årskurs 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Jonsson Kvist; [2021]
  Nyckelord :drivkraft; mål; betyg; elever; grundskola;

  Sammanfattning : Ett problem gällande skolämnet språkval är att många elever avbryter sina språkvalsstudier. Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om motivation hos språkvalselever. Undersökningsmetoden i studien är enkäter, vilka har besvarats av språkvalselever i årskurs 6-9. LÄS MER

 2. 2. Power Structures in Willa Cather’s My Ántonia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna-Karin Jonsson Kvist; [2021]
  Nyckelord :Foucault; Butler; women; patriarchy; woman emancipation; My Ántonia. Power structures; Willa Cather;

  Sammanfattning : The thesis in this essay states that Ántonia Shimerda and Lena Lingard in My Ántonia achieve a higher degree of woman emancipation because of their active response to prevailing power structures and that Cather uses the hardships and disappointments of these young women to highlight these power structures. Therefore, My Ántonia can be regarded as a novel taking a stand against patriarchal power structures. LÄS MER

 3. 3. Environmental protection as a driver for employee satisfaction and retention : A quantitative study on the Swedish cosmetics industry

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Maria Messerschmidt; Ida Kvist; [2020]
  Nyckelord :employee retention; employee satisfaction; cosmetics industry; CSR;

  Sammanfattning : Date: 2020-06-09 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Ida Kvist (93/03/23), Anna Messerschmidt (95/06/14) Title: Environmental protection as a driver for employee satisfaction and retention Tutor: Ali Farashah Keywords: employee retention, employee satisfaction, cosmetics industry, CSR Research question: How are the employee satisfaction and retention within the cosmetics industry impacted by the company’s external CSR actions regarding environmental sustainability? Purpose: The relationship between CSR and internal stakeholders has often been neglected in previous studies. Therefore, the purpose of this study is to investigate whether a company’s CSR strategy can positively influence employee satisfaction and retention. LÄS MER

 4. 4. GENDER, INDEPENDENCE AND RISK PREFERENCE : A quantitative study of listed Swedish companies

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Lehtinen; Linus Kvist; [2018]
  Nyckelord :Internal auditing; Risk Preference; Audit committee; Chairman; Gender; Independence;

  Sammanfattning : Internal auditing is the auditing performed by companies themselves. Previous research has put forth the idea that female chairmen in audit committees increase the internal auditing. In this study, we examine how levels of risk preference within internal auditing are influenced by the gender of the chairman in an audit committee. LÄS MER

 5. 5. Får jag vara med och leka? : En kvalitativ studie om inneslutning och uteslutning i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Karlsson; Mia Kvist; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Lek; Inneslutning; Uteslutning; Strategier; Sociala relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en förståelse och kunskap om barns inneslutning och uteslutning i leken samt vilka strategier de använder för detta. Syftet är även att belysa barns egna uppfattningar om detta fenomen. Detta är en kvalitativ studie där vi använt oss av två metoder, deltagande observationer och intervjuer i fokusgrupper. LÄS MER