Sökning: "Anna maria Friberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna maria Friberg.

 1. 1. Våld i konsten : En studie om hur våld gestaltats i konsten under 1900-talets sista decennier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Frostensson; [2020]
  Nyckelord :Våld; konst; feminism; postmodernism; svenska kvinnliga konstnärer; flickor i konsten; våld i nära relation; Marie-Louise Ekman; Marja Ruta; Kristina Abelli Elander; Maria Lindberg; Maria Friberg; Monica Larsen Dennis; Helene Billgren; Tuija Lindström; Charlotte Gyllenhammar; Anna-Maria Ekstrand; Annika von Hausswolff;

  Sammanfattning : This essay examines how family-related violence was depicted in art in Sweden during the 70s, 80s and 90s. A major shift in the views of violence within the family and in relationships occurs during this period, which becomes evident through a change in laws but is also visible in an ongoing social debate. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan och Övertiden, En fråga om lojalitet?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linneá Aiff; Anna-Maria Lundberg; [2013-12-02]
  Nyckelord :hälsa; övertid; lojalitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskor arbetar idag ett stort antal övertidstimmar vilket har negativa konsekvenser för deras hälsa. Övertid ingår i en sjuksköterskas arbete om arbetsgivaren kräver det, vilket gör att de inte alltid kan tacka nej till övertidsarbete. LÄS MER

 3. 3. De norrländska svältsnörena : en skogshistorisk analys av cykelstigsutbyggnaden under 1900-talet

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna-Maria Rautio; [2010]
  Nyckelord :Cykelstigar; stigar; kommunikation; Domänverket; skogshistoria; Norrbotten; Jokkmokk;

  Sammanfattning : Kommunikationerna i norra Norrland under den förindustriella tiden bestod i stort sett endast av vintervägar (Hoppe 1945, Lassila 1972). Människorna förflyttade sig trots allt över relativt stora områden med släde efter häst eller ren (Friberg 1935, Mannerfelt 1936, Hoppe 1945). LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anna Kjöllerström; Maria Vervaart; [2008]
  Nyckelord :graviditet; moderskap; upplevelse;

  Sammanfattning : En graviditet och att bli mamma är en stor omställning, inte bara fysiskt utan även psykiskt och socialt. Kvinnor är i behov av förståelse dels från sin omgivning och dels från sjuksköterskor som i olika vårdkontexter träffar dem. LÄS MER