Sökning: "Anna ringby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna ringby.

  1. 1. Håkan, var du bättre förr? : En textanalytisk studie med fokus på utvalda texter av Håkan Hellström

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Anna Ringby; [2018]
    Nyckelord :Håkan Hellström; song lyrics; lyrics; text analysis; close reading; close listening; phonotext; intertextuality; Håkan Hellström; låttexter; texter; textanalys; närläsning; närlyssning; fonotext; intertextualitet;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en textanalytisk studie som studerar artisten Håkan Hellströms låttexter. Texterna i fokus är från två olika album från olika delar av hans karriär. Detta i syftet att utifrån tematiken, influenserna och den klingande texten visa vad texterna representerar i olika delar av Hellströms liv. LÄS MER