Sökning: "Anna van Amersfoort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna van Amersfoort.

  1. 1. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

    Författare :Anna van Amersfoort; [2022]
    Nyckelord :Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

    Sammanfattning : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. LÄS MER